Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hòa Hiệp- Huyện Cái Bè- Tiền Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Văn Điền
Mã số thuế:

1201493607

 Điện thoại:

0986.207.078

Địa chỉ: Số 113 ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 113 An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 06-04-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phùng Sáng
Mã số thuế:

1201477517

 Điện thoại:

(0273) 3747799

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 08-08-2014

Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Vĩnh Long
Mã số thuế:

1500159086-012

 Điện thoại:

(0270) 3877088

Địa chỉ: Số 21, ấp An Thạnh - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 21, An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 10-03-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Phi Nhi
Mã số thuế:

1201464719

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ (Mobile retail or in-market-retail of food, foodstuffs, beverages, cigarettes, rustic tobacco )

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 22-02-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Thủy Cái Bè
Mã số thuế:

1201464317

 Điện thoại:

(0273) 3722289

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (Producing lifts, cranes and similar loading and unloading equipment )

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-02-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Tú Tg
Mã số thuế:

1201462493

 Điện thoại:

0913.196.642

Địa chỉ: ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Hiep Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 15-01-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Thành Thành Đạt
Mã số thuế:

1201457648

Địa chỉ: ấp An Hiệp, Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Hiep Hamlet, Dong Hoa Hiep, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 06-12-2013

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Tài
Mã số thuế:

1200190180-001

 Điện thoại:

(0207) 3824714

Địa chỉ: ấp An Thạnh, Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 28-05-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phát Hòa Hưng
Mã số thuế:

1201430195

 Điện thoại:

0916.162.272

Địa chỉ: ấp An Thạnh - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 15-01-2013

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Và Nông Sản Đông Dương Tại Cái Bè
Mã số thuế:

0305376381-001

 Điện thoại:

0913.903.002

Địa chỉ: Số 126 ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 126 An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 04-09-2012

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Minh Thắng Bắc Giang-Cơ Sở 2
Mã số thuế:

2400596422-001

 Điện thoại:

0915.045.785

Địa chỉ: Tổ 8, ấp An Thạnh, Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Civil Group 8, An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 28-05-2012

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dương Trùng Dương
Mã số thuế:

1201327078

 Điện thoại:

(0273) 3924799

Địa chỉ: ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Loi Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 08-05-2012