Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hòa Hiệp- Huyện Cái Bè- Tiền Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÂN BÓN PHÚ AN TẠI TỈNH TIỀN GIANG
Mã số thuế:

0304766526-004

 Điện thoại:

0914.091.311

Địa chỉ: Tổ 18, ấp An Thạnh, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
Address: Civil Group 18, An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 11/07/2016

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÂN BÓN PHÚ AN TẠI TỈNH TIỀN GIANG
Mã số thuế:

0304766526-003

 Điện thoại:

(0273) 3720252

Địa chỉ: Tổ 18, ấp An Thạnh, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
Address: Civil Group 18, An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 07/06/2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Bình
Mã số thuế:

1200645896

 Điện thoại:

(0273) 214463

Địa chỉ: Số 112, ấp An Thạnh - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 112, An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 24-01-2007

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hồng Quang
Mã số thuế:

1201515794

 Điện thoại:

(0273) 3823533

Địa chỉ: Số 115, Tổ 4, ấp An Ninh - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 115, Civil Group 4, An Ninh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 27-01-2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuận Phong Cb
Mã số thuế:

1201512680

 Điện thoại:

(0207) 3819557

Địa chỉ: Số 277 ấp An Thạnh - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 277 An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 28-12-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Trí Dũng Hiếu
Mã số thuế:

1201505725

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 28-09-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Song Thành Phát
Mã số thuế:

1201505073

 Điện thoại:

0982.628.521

Địa chỉ: Tổ 12, ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Civil Group 12, An Hiep Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-09-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Sơn Nguyễn
Mã số thuế:

1201495280

Địa chỉ: ấp An Hòa - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Hoa Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 07-05-2015