Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vựa Gạo Bến Đá

Ngày thành lập: 21-02-2017

Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Mã số thuế 1201545012
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Vựa Gạo Bến Đá
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Tiền Giang
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính