Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Thái Đông- Huyện Cái Bè- Tiền Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Thuận Phát Cái Bè
Mã số thuế:

1201570467

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Address: Cho Hamlet, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 03-01-2018

Công Ty TNHH Tmdv Thiên Di
Mã số thuế:

1201568813

Địa chỉ: Số nhà 601 Ấp Thái Hòa, Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 601 Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 25-12-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Gia Công Và Kinh Doanh Vàng Hữu Điệp
Mã số thuế:

1201478743

 Điện thoại:

0918.940.349

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Thái Hòa - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Civil Group 4, Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan (Producing jewellery and related items)

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 29-08-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Thanh Nhàn
Mã số thuế:

1201462052

Địa chỉ: ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong Commune, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 10-01-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tiến Trọng
Mã số thuế:

1201443324

 Điện thoại:

(0273) 3746512

Địa chỉ: Số 03, Tổ 1, ấp Chợ, xã An Thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 03, Civil Group 1, Cho Hamlet, An Thai Dong Commune, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 28-05-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Tiến An Thái Đông
Mã số thuế:

1201442271

 Điện thoại:

(0273) 3747306

Địa chỉ: ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong Commune, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-05-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Tư Kho
Mã số thuế:

1201440764

Địa chỉ: ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong Commune, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26-04-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Loan Phúc Long
Mã số thuế:

1201437560

 Điện thoại:

(0273) 3747282

Địa chỉ: ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong Commune, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 02-04-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Khôi Cái Bè
Mã số thuế:

1201436599

 Điện thoại:

(0273) 3747330

Địa chỉ: ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong Commune, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26-03-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Phúc Vinh
Mã số thuế:

1201435210

 Điện thoại:

0918.026.026

Địa chỉ: ấp Thái Hòa, xã An thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong Commune, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 12-03-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Giàu
Mã số thuế:

1201433654

 Điện thoại:

(0273) 3747444

Địa chỉ: Số 339 Tổ 12, ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 339 Civil Group 12, Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong Commune, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26-02-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Anh Cb
Mã số thuế:

1201433661

 Điện thoại:

(0273) 3747576

Địa chỉ: Số 338 Tổ 12, ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 338 Civil Group 12, Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong Commune, An Thai Dong Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 26-02-2013