Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Tiền Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Và Xây Dựng Kiến Nam
Mã số thuế:

1201617098

Địa chỉ: 299A, Tổ 9, Khu 4, Ấp Chợ, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: 299a, Civil Group 9, Khu 4, Cho Hamlet, Trung An Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Hòa Điền Hòa Khánh
Mã số thuế:

1201617002

Địa chỉ: ĐT. 863 Ấp Hòa Điền, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Address: DT. 863 Ap Hoa Dien, Hoa Khanh Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Gas Mười Hai
Mã số thuế:

1201616778

Địa chỉ: Ấp Tân Hưng Tây, Xã Tân Hòa Tây, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang
Address: Tan Hung Tay Hamlet, Tan Hoa Tay Commune, Tan Phuoc District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Hòa Tây, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Nông Việt Thịnh
Mã số thuế:

1201616746

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: Hamlet 3, Trung An Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Hùng Lộc Phát
Mã số thuế:

1201616672

Địa chỉ: Ấp Quí Phước, Xã Nhị Quý, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: Qui Phuoc Hamlet, Nhi Quy Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Medic Thiện Phúc
Mã số thuế:

1201615950

Địa chỉ: Ấp Quý Thành, Xã Nhị Quý, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: Quy Thanh Hamlet, Nhi Quy Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Hoàng Thái Hương
Mã số thuế:

1201615943

Địa chỉ: Số 1, đường Trần Văn Hiển, Khu phố 5, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 1, Tran Van Hien Street, Quarter 5, Ward 10, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Karaoke Adela
Mã số thuế:

1201615936

Địa chỉ: Số 133 Phạm Thanh, Khu phố 4, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 133 Pham Thanh, Quarter 4, Ward 5, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Pbcom
Mã số thuế:

1201615781

Địa chỉ: Số 274 Trần Nguyên Hãn, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 274 Tran Nguyen Han, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 11-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp