Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Tiền Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mai Dịch Vụ Hoàng Thiên Ân
Mã số thuế:

1201623447

Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: My Phu Hamlet, My Phong Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Nguyễn Triều
Mã số thuế:

1201623253

Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: My Hoa Hamlet, My Phong Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Luật Trường Bảo Tín
Mã số thuế:

1201623542

Địa chỉ: Số 79 Ấp Hội Gia, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 79 Hoi Gia Hamlet, My Phong Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tôn Thép Hòa Phát - Tân Hưng
Mã số thuế:

1201623510

Địa chỉ: Tổ 16, Ấp 1, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Address: Civil Group 16, Hamlet 1, Tan Hung Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Tân Hưng, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Santer
Mã số thuế:

1201623503

Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Tan Thanh Hamlet, Tan Huong Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Nhà Hàng Thịt Nướng Thanh Sang-bia Tô Sao Lại Không Dzô
Mã số thuế:

1201623292

Địa chỉ: Số 293-295 Nguyễn Công Bình, , Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 293-295 Nguyen Cong Binh, Trung An Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty CP Sx-tm-dv Phi Các
Mã số thuế:

1201623091

Địa chỉ: Đường Huyện 15, Ấp Long Bình, Xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang
Address: Duong, Huyen 15, Long Binh Hamlet, Yen Luong Commune, Go Cong Tay District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp