Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Tiền Giang

Công Ty TNHH Mtv Thanh Phong
Mã số thuế:

1201600217

Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi, Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang
Address: My Loi Hamlet, Phuoc Lap Commune, Tan Phuoc District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

Ngày thành lập: 01-02-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

1201599522

Địa chỉ: ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp , Huyện Châu Thành , Tiền Giang
Address: Ca Hamlet, Tan Hiep Town, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MINH ÂN
Mã số thuế:

1201599466

Địa chỉ: số 10/48, đường Hùng Vương, Phường 1 , Thành phố Mỹ Tho , Tiền Giang
Address: No 10/48, Hung Vuong Street, Ward 1, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM TIẾN PHÁT
Mã số thuế:

1201599459

Địa chỉ: A54, đường số 5, Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, Phường 6 , Thành phố Mỹ Tho , Tiền Giang
Address: A54, Street No 5, My Thanh Hung Residential Area, Ward 6, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp