Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Tiền Giang

Công Ty TNHH Solar Tiền Giang
Mã số thuế:

1201608174

Địa chỉ: 49 Khu 2, Ấp Chợ, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Address: 49 Khu 2, Cho Hamlet, Trung An Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 19-06-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Cai Lậy
Mã số thuế:

1201605952

Địa chỉ: Số 4/19 Đường 868, Phường 4, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: No 4/19, Street 868, Ward 4, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-05-2019

Công Ty TNHH Hồng Vân Phát Tiền Giang
Mã số thuế:

1201605751

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Tan Phu Hamlet, Tan Ly Tay Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Xanh Gia Phú
Mã số thuế:

1201605568

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Address: Tan Phu Hamlet, Tan Huong Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ecopak
Mã số thuế:

1201604726

Địa chỉ: Ấp An Thái, Xã An Cư, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Address: An Thai Hamlet, An Cu Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã An Cư, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 23-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp