Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Phú Đa- Huyện Phú Vang- Thừa Thiên Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đá Quý Thành Thanh
Mã số thuế:

3301668572

Địa chỉ: Chợ Phú Đa, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Cho Phu Da, Phu Da Town, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Mai Truyền
Mã số thuế:

3301660291

Địa chỉ: Ngã 3 Viễn Trình, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Nga 3 Vien Trinh, Phu Da Town, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Xây Dựng Thiên Phú Tài
Mã số thuế:

3301604635

Địa chỉ: Thôn Nam Châu, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Nam Chau Hamlet, Phu Da Town, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 23-01-2017