Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Phú Đa- Huyện Phú Vang- Thừa Thiên Huế

Công Ty TNHH Đầu Tư Tổng Hợp Asf
Mã số thuế:

3301681573

Địa chỉ: Tổ dân phố Đức Lam Trung, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Duc Lam Trung Civil Group, Phu Da Town, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 25-08-2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đá Quý Thành Thanh
Mã số thuế:

3301668572

 Điện thoại:

(0203) 2313709

Địa chỉ: Chợ Phú Đa, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Cho Phu Da, Phu Da Town, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH - Thiết Kế In Ấn Quảng Cáo Và Phát Triển Giáo Dục Tkstudio
Mã số thuế:

3301660982

 Điện thoại:

(0270) 2450542

Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Tây, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Hoa Tay Civil Group, Phu Da Town, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục văn hoá nghệ thuật (Culture and art education)

Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 21-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Mai Truyền
Mã số thuế:

3301660291

 Điện thoại:

0963971144

Địa chỉ: Ngã 3 Viễn Trình, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Nga 3 Vien Trinh, Phu Da Town, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ - Xây Dựng - Thương Mại Hoàng Lân
Mã số thuế:

3301626276

Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Đa Tây, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Hoa Da Tay Civil Group, Phu Da Town, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 09-04-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Xây Dựng Thiên Phú Tài
Mã số thuế:

3301604635

Địa chỉ: Thôn Nam Châu, Thị Trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Nam Chau Hamlet, Phu Da Town, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 23-01-2017