Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Du Lịch Gia Hân Nguyễn

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: 163 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 163 Nguyen Sinh Cung, Vy Da Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không (Direct supporting services for air transport)

Mã số thuế 3301630963
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Du Lịch Gia Hân Nguyễn
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thừa Thiên Huế
Người đại diện Nguyễn Văn Nhơn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính