Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Hội- Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế

Công Ty TNHH Snow Bricks
Mã số thuế:

3301669625

Địa chỉ: 65 Bến Nghé, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 65 Ben Nghe, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 05-02-2020

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng - Công Nghệ Trường Sơn Bp
Mã số thuế:

3301669304

Địa chỉ: 78 Bến Nghé, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 78 Ben Nghe, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Him Ken
Mã số thuế:

3301665691

Địa chỉ: 01 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 01, Pham Ngu Lao Street, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty Cổ Phần Mỹ Hưng Center
Mã số thuế:

3301662429

Địa chỉ: 8 Kiệt 66 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 8 Kiet 66 Le Loi, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Kim Nguyên Tâm
Mã số thuế:

3301661471

Địa chỉ: 21 Trần Cao Vân, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 21 Tran Cao Van, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Th Design
Mã số thuế:

3301653343

Địa chỉ: 08 Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 08 Le Quy Don, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 17-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp