Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Hội- Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Th Design
Mã số thuế:

3301653343

Địa chỉ: 08 Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 08 Le Quy Don, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mộc Massage
Mã số thuế:

3301632689

Địa chỉ: 01 Đội Cung, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 01 Cung Hamlet, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 14-08-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dương Hoàng Nhi
Mã số thuế:

3301632512

Địa chỉ: Số 12 Kiệt 134 Bà Triệu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: No 12 Kiet 134 Ba Trieu, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 13-08-2018

Công Ty TNHH Viên Nén Renen
Mã số thuế:

3301632255

Địa chỉ: Số 10 Tố Hữu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: No 10 To Huu, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty TNHH Bất Động Sản Nice Land
Mã số thuế:

3301628675

Địa chỉ: 27 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 27 Ton Duc Thang, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30-05-2018

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Tạo Kỹ Năng Sống Nhân Tâm
Mã số thuế:

3301628481

Địa chỉ: Số nhà 04, Kiệt 29 Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: No 04, Kiet 29 Le Quy Don, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 25-05-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Đầu Tư Hương Bảo Châu
Mã số thuế:

3301627992

Địa chỉ: 4/13 Bến Nghé, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 4/13 Ben Nghe, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 16-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp