Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Hòa- Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế

Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Địa Ốc Lăng Cô
Mã số thuế:

3301658616

Địa chỉ: 167 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 167 Tran Hung Dao, Phu Hoa Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Sông Hương
Mã số thuế:

3301615612

Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 06 Tran Hung Dao, Phu Hoa Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 02-11-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Thiên Lộc Phát
Mã số thuế:

3301600574

Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 06 Tran Hung Dao, Phu Hoa Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 18-12-2016

Công ty TNHH Vitto
Mã số thuế:

3301518866

Địa chỉ: 18 Phan Đăng Lưu - Phường Phú Hòa - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế
Address: 18 Phan Dang Luu, Phu Hoa Ward, Hue City, Thua Thien, Hue Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 07-05-2013

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Nth - Trung Tâm Giải Trí Star Light Tại Huế
Mã số thuế:

6000499598-018

 Điện thoại:

(0261) 0395707

Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo - Phường Phú Hòa - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế
Address: No 06 Tran Hung Dao, Phu Hoa Ward, Hue City, Thua Thien, Hue Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chiếu phim (Movie presentation)

Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 21-01-2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hồng Lợi Trí
Mã số thuế:

3301582607

 Điện thoại:

0935.913.911

Địa chỉ: 29 Phan Đăng Lưu - Phường Phú Hòa - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế
Address: 29 Phan Dang Luu, Phu Hoa Ward, Hue City, Thua Thien, Hue Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 11-01-2016

Chi Nhánh 25 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Trò Chơi Giải Trí Phương Thùy
Mã số thuế:

0313160192-022

 Điện thoại:

0919.655.350

Địa chỉ: Số 6 Trần Hưng Đạo - Phường Phú Hòa - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế
Address: No 6 Tran Hung Dao, Phu Hoa Ward, Hue City, Thua Thien, Hue Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 08-10-2015

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp