Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vật Liệu Xây Dựng Kim Trà
Mã số thuế:

3301656217

Địa chỉ: 02 Vạn Xuân, Phường Kim Long, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 02 Van Xuan, Kim Long Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Dũ
Mã số thuế:

3301656129

Địa chỉ: Nhà 01, Ngõ 16, Kiệt 24 Lương Văn Can, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Nha 01, Lane 16, Kiet 24 Luong Van Can, An Cuu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Mili House
Mã số thuế:

3301655728

Địa chỉ: Lô 3 Block E3, Đường A, Khu đô thị Phú Mỹ An, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Lot 3 Block E3, A Street, Phu My An Urban Area, An Dong Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 09-08-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Grace Beauty
Mã số thuế:

3301654298

Địa chỉ: 50 Đoàn Hữu Trưng, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 50 Doan Huu Trung, Phuoc Vinh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng An Nam
Mã số thuế:

3301654026

Địa chỉ: 22 Trần Nhân Tông, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 22 Tran Nhan Tong, Tay Loc Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Th Design
Mã số thuế:

3301653343

Địa chỉ: 08 Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 08 Le Quy Don, Phu Hoi Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Ca Huế Bằng Trang
Mã số thuế:

3301653985

Địa chỉ: Tổ 15 KV5, đường Diễn Phái, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: 15 KV5 Civil Group, Dien Phai Street, Vy Da Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hệ Thống Tự Làm Sạch Nước Nuôi Hải Sản Phú Bình
Mã số thuế:

3301654001

Địa chỉ: Thôn Tân An Hải, Xã Lộc Bình, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Address: Tan An Hai Hamlet, Loc Binh Commune, Phu Loc District, Thua Thien Hue Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Lộc Bình, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 17-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp