Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Yên Lâm- Huyện Yên Định- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC ANH
Mã số thuế:

2802533503

 Điện thoại:

0983.761.991

Địa chỉ: Thôn Hành Chính, Xã Yên Lâm , Huyện Yên Định , Thanh Hoá
Address: Hanh Chinh Hamlet, Yen Lam Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06/04/2018

CÔNG TY TNHH DVTM ANH KIỆT
Mã số thuế:

2802495745

Địa chỉ: Thôn Thắng Long, Xã Yên Lâm , Huyện Yên Định , Thanh Hoá
Address: Thang Long Hamlet, Yen Lam Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/11/2017

CÔNG TY TNHH DVTM LÊ HỒNG
Mã số thuế:

2802495311

Địa chỉ: Thôn Thắng Long, Xã Yên Lâm , Huyện Yên Định , Thanh Hoá
Address: Thang Long Hamlet, Yen Lam Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/11/2017

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Xuân Thành Phát
Mã số thuế:

2802474488

Địa chỉ: Thôn Hành Chính, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hanh Chinh Hamlet, Yen Lam Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20-07-2017

Công Ty TNHH Y Dược Nhật Minh
Mã số thuế:

2802426766

Địa chỉ: Thôn Hành Chính - Xã Yên Lâm - Huyện Yên Định - Thanh Hoá
Address: Hanh Chinh Hamlet, Yen Lam Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-11-2016

Công ty TNHH Nam An
Mã số thuế:

2801418339

 Điện thoại:

(0237) 8777643

Địa chỉ: Nhà ông Trương Minh Phước, thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm - Huyện Yên Định - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Truong Minh Phuoc, Dong Son Hamlet, Yen Lam Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-08-2009

Chi Nhánh Số 02 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thịnh
Mã số thuế:

2800811561-003

 Điện thoại:

0943.418.689

Địa chỉ: Cụm làng nghề thôn Hành chính - Xã Yên Lâm - Huyện Yên Định - Thanh Hoá
Address: Cum, Nghe Village, Hanh Chinh Hamlet, Yen Lam Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-03-2015

1 2 3 4 5 Tiếp