Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Thống Nhất- Huyện Yên Định- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VŨ GIA
Mã số thuế:

2802530238

 Điện thoại:

0967.950.492

Địa chỉ: Khu 2, ngã ba Thống Nhất, Thị trấn Thống Nhất , Huyện Yên Định , Thanh Hoá
Address: Khu 2, Nga Ba Thong Nhat, Thong Nhat Town, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Thống Nhất, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/03/2018

Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Bình Cúc
Mã số thuế:

2802490955

Địa chỉ: Phố 3, Thị Trấn Thống Nhất, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Street 3, Thong Nhat Town, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Thống Nhất, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-11-2017