Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Yên Định- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DVTM HIỆP QUỐC
Mã số thuế:

2802618235

Địa chỉ: Thôn Văn Đức, Xã Yên Thịnh , Huyện Yên Định , Thanh Hoá
Address: Van Duc Hamlet, Yen Thinh Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUY VŨ
Mã số thuế:

2802616301

Địa chỉ: Thôn Duyên Hy, Xã Định Hưng , Huyện Yên Định , Thanh Hoá
Address: Duyen Hy Hamlet, Dinh Hung Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Định Hưng, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH DVTM XÂY DỰNG HỒNG ANH
Mã số thuế:

2802601538

Địa chỉ: Thôn Duyên Thượng 2, Xã Định Liên , Huyện Yên Định , Thanh Hoá
Address: Duyen Thuong 2 Hamlet, Dinh Lien Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp