Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Minh- Huyện Vĩnh Lộc- Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Toàn Cầu
Mã số thuế:

2802170715

 Điện thoại:

0912.870.867

Địa chỉ: Cụm công nghiệp đá xuất khẩu - Xã Vĩnh Minh - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hoá
Address: Cong Nghiep Da Xuat Khau Cluster, Vinh Minh Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-06-2014