Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Lộc- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG HÂN
Mã số thuế:

2802616220

Địa chỉ: Đường 217, xóm Thẳng, Xã Vĩnh Hùng , Huyện Vĩnh Lộc , Thanh Hoá
Address: Street 217, Thang Hamlet, Vinh Hung Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/01/2019

Công Ty TNHH Tiết Cảnh Quỳnh Hương
Mã số thuế:

2802588037

Địa chỉ: Thôn Xuân Giai, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Xuan Giai Hamlet, Vinh Tien Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-12-2018

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Bình Vân
Mã số thuế:

2802588005

Địa chỉ: Quốc lộ 217, xóm Đoài, Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Highway 217, Doai Hamlet, Vinh Hung Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-12-2018

CÔNG TY TNHH SÔNG MÃ VL
Mã số thuế:

2802553926

Địa chỉ: Thôn Bái Xuân, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Bai Xuan Hamlet, Vinh Phuc Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vĩnh Phúc, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp