Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tiến Nông- Huyện Triệu Sơn- Thanh Hóa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phức Quyên
Mã số thuế:

2801652089

 Điện thoại:

0936.541.306

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Trọng Phức, xóm 6 - Xã Tiến Nông - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hoá
Address: Tai Nha Ong Nguyen Trong Phuc, Hamlet 6, Tien Nong Commune, Trieu Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Tiến Nông, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-01-2011

UBND Xã Tiến Nông
Mã số thuế:

2801238110

Địa chỉ: Xã Tiến Nông - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hoá
Address: Tien Nong Commune, Trieu Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Tiến Nông, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-12-2008