Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Triệu Sơn- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH LINH LOAN WINDOW
Mã số thuế:

2802614470

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Xuân Lộc, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Xuan Loc Commune, Trieu Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Xuân Lộc, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHÁT VINA
Mã số thuế:

2802590928

Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Bá Cường, thôn 5, Xã Tân Ninh , Huyện Triệu Sơn , Thanh Hoá
Address: Nha Rieng Ong Nguyen Ba Cuong, Hamlet 5, Tan Ninh Commune, Trieu Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17/12/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thiên Sắc
Mã số thuế:

2802580503

Địa chỉ: Thôn Thị Tứ, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thi Tu Hamlet, Dan Luc Commune, Trieu Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-11-2018

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Hào Hương
Mã số thuế:

2802572340

Địa chỉ: Ngõ 4 phố Tô Vĩnh Diện, Thị Trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lane 4, To Vinh Dien Street, Trieu Son Town, Trieu Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-10-2018

CÔNG TY TNHH CÂY XANH TRẦN GIA 36
Mã số thuế:

2802569732

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hợp Tiến , Huyện Triệu Sơn , Thanh Hoá
Address: Hamlet 7, Hop Tien Commune, Trieu Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hợp Tiến, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp