Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tùng Lâm- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Dvtm Nghi Sơn
Mã số thuế:

2802452170

Địa chỉ: Thôn Trường Sơn 2, Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Truong Son 2 Hamlet, Tung Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-04-2017

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT TH
Mã số thuế:

2802418211

Địa chỉ: Thôn Khoa Trường, Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Address: Khoa Truong Hamlet, Tung Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31/08/2016

Công Ty TNHH Sơn Tùng Phát
Mã số thuế:

2802145959

 Điện thoại:

0907.283.403

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Đình Sơn, thôn Khoa Trường - Xã Tùng Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Dinh Son, Khoa Truong Hamlet, Tung Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-03-2014

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Hoan Huệ
Mã số thuế:

2801930956

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Hoan, thôn Khoa Trường - Xã Tùng Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Van Hoan, Khoa Truong Hamlet, Tung Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-01-2013

Công ty TNHH một thành viên Đạt Lộc
Mã số thuế:

2801574049

Địa chỉ: Nhà ông Văn Huy Tuyển, thôn Khoa Trường - Xã Tùng Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Van Huy Tuyen, Khoa Truong Hamlet, Tung Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of department stores)

Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-06-2010

Công ty TNHH Nam Giang
Mã số thuế:

2801568077

 Điện thoại:

(0237) 3617053

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Doan, Thôn Khoa Trường - Xã Tùng Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Nguyen Thi Doan, Khoa Truong Hamlet, Tung Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Guesthouses, motels for short-time accommodation)

Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-06-2010

Công ty TNHH gỗ xuất khẩu Nghi Sơn
Mã số thuế:

2801523044

Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn,Thôn Bình Lâm - Xã Tùng Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Khu Kinh Te Nghi Son, Binh Lam Hamlet, Tung Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Forestry and related service activities)

Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-01-2010