Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trường Lâm- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XNK ĐẠI LÂM
Mã số thuế:

2802577243

Địa chỉ: Khu CN 5, Khu kinh tế Nghi Sơn, Xã Trường Lâm , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Industrial Zone 5, Khu Kinh Te Nghi Son, Truong Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/11/2018

Công Ty TNHH Tân Phong 86
Mã số thuế:

2802523738

Địa chỉ: Thôn Ninh Sơn, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ninh Son Hamlet, Truong Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-01-2018

Công Ty TNHH Hòa Lâm Phát
Mã số thuế:

2802472882

Địa chỉ: Thôn Hòa Lâm, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hoa Lam Hamlet, Truong Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-07-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại An Bình
Mã số thuế:

2802445568

Địa chỉ: Thôn Hoà Lâm, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hoa Lam Hamlet, Truong Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-02-2017

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Nhớt Quốc Tế An Bình
Mã số thuế:

2802444388

Địa chỉ: Thôn Hòa Lâm, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hoa Lam Hamlet, Truong Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16-02-2017

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Triều Minh
Mã số thuế:

2802436228

Địa chỉ: Thôn Ninh Sơn, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ninh Son Hamlet, Truong Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30-12-2016

Công Ty TNHH Mạnh Dũng - Nghi Sơn
Mã số thuế:

2802426773

Địa chỉ: Thôn Ninh Sơn - Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Ninh Son Hamlet, Truong Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-11-2016

CÔNG TY TNHH XD TM SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI THẾ TRƯỜNG
Mã số thuế:

2802421870

 Điện thoại:

0902.248.685

Địa chỉ: Núi Gáo, thôn Tân Lập, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Address: Nui Gao, Tan Lap Hamlet, Truong Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30/09/2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp