Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Thủy- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Đầu Tư Xd Hưng Long
Mã số thuế:

2802446314

Địa chỉ: Thôn Tào Sơn, Xã Thanh Thủy, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Tao Son Hamlet, Thanh Thuy Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thanh Thủy, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-03-2017

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Thiên Sơn
Mã số thuế:

2801749796

 Điện thoại:

0985.470.836

Địa chỉ: Nhà ông Tống Văn Tân, thôn Tào Sơn - Xã Thanh Thủy - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Tong Van Tan, Tao Son Hamlet, Thanh Thuy Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thanh Thủy, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-12-2011

Công ty cổ phần dịch vụ điện năng Thanh Thuỷ
Mã số thuế:

2801454337

Địa chỉ: Nhà ông Lê Đức Tuân, thôn Tào Sơn - Xã Thanh Thủy - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Duc Tuan, Tao Son Hamlet, Thanh Thuy Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Xã Thanh Thủy, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-11-2009

UBND Xã Thanh Thuỷ
Mã số thuế:

2801352624

 Điện thoại:

(0237) 3619796

Địa chỉ: Thanh Thuỷ - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Thanh Thuy, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thanh Thủy, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-04-2009

Công Ty TNHH Hương Anh
Mã số thuế:

2800831222

 Điện thoại:

(0237) 3619241

Địa chỉ: Nhà ông lương Ngọc Anh, thôn Tào Sơn - Xã Thanh Thủy - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Luong Ngoc Anh, Tao Son Hamlet, Thanh Thuy Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Thanh Thủy, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-01-2005