Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Dân- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Hùng Phương
Mã số thuế:

2802601023

Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Tien Phong Hamlet, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-12-2018

CÔNG TY TNHH DVTM TRƯỜNG THỊNH
Mã số thuế:

2802490320

Địa chỉ: Thôn Minh Sơn, Xã Tân Dân , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Minh Son Hamlet, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30/10/2017

Công Ty TNHH Ebm
Mã số thuế:

2802440746

Địa chỉ: Thôn Hồ Nam, Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ho Nam Hamlet, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-01-2017

CÔNG TY TNHH HỒ THỊNH CƯỜNG
Mã số thuế:

2802423204

 Điện thoại:

0977.173.607

Địa chỉ: Làng Hồ Thịnh, Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Address: Ho Thinh Village, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/10/2016

CÔNG TY TNHH HỒ THỊNH
Mã số thuế:

2802413830

 Điện thoại:

0977.173.607

Địa chỉ: Thôn Hồ Thịnh, Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Address: Ho Thinh Hamlet, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/07/2016

Công Ty TNHH Hoàng Gia - Th
Mã số thuế:

2802113315

 Điện thoại:

(0237) 6190291

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn - Xã Tân Dân - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Tan Son Hamlet, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-02-2014

Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hùng Hiền
Mã số thuế:

2801738709

 Điện thoại:

(0237) 3860449

Địa chỉ: Nhà ông Lê Sỹ Hùng, thôn Hồ Thịnh - Xã Tân Dân - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Sy Hung, Ho Thinh Hamlet, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03-11-2011

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Thảo Nga
Mã số thuế:

2801728690

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Tùng, thôn Tiền Phong - Xã Tân Dân - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Van Tung, Tien Phong Hamlet, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-10-2011

Công Ty TNHH Dịch Vụ Điện Năng Tân Dân
Mã số thuế:

2801689152

 Điện thoại:

(0239) 8332660

Địa chỉ: Nhà ông Tống Minh Tiến, thôn Thanh Minh - Xã Tân Dân - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Tong Minh Tien, Thanh Minh Hamlet, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-05-2011

Công Ty TNHH Linh Bảo Sơn
Mã số thuế:

2801681594

 Điện thoại:

(0237) 3860224

Địa chỉ: Nhà ông Trương Minh Hoa, thôn Thanh Minh - Xã Tân Dân - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Truong Minh Hoa, Thanh Minh Hamlet, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-04-2011

Công Ty TNHH Lê Phát Đạt
Mã số thuế:

2801664415

 Điện thoại:

(0237) 3860129

Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Hữu Khoát, thôn Thanh Minh - Xã Tân Dân - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Tai Nha Ong Le Huu Khoat, Thanh Minh Hamlet, Tan Dan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-02-2011

UBND Xã Tân Dân
Mã số thuế:

2801352159

 Điện thoại:

(0237) 2218171

Địa chỉ: Tân Dân - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Tan Dan, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-04-2009