Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ninh Hải- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI THANH - CHI NHÁNH TĨNH GIA
Mã số thuế:

2801952607-001

 Điện thoại:

(0215) 7324699

Địa chỉ: Thôn Văn Sơn, Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Address: Van Son Hamlet, Ninh Hai Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/04/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG THÀNH
Mã số thuế:

2802414217

 Điện thoại:

0987.770.198

Địa chỉ: Thôn Văn Sơn, Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Address: Van Son Hamlet, Ninh Hai Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01/08/2016

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Mã số thuế:

3700381324-193

 Điện thoại:

(0274) 3790955

Địa chỉ: Km 37+368, Quốc lộ 1A, thôn Văn Sơn - Xã Ninh Hải - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: KM 37+368, 1a Highway, Van Son Hamlet, Ninh Hai Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-09-2015

Công Ty Cổ Phần Nước Mắm Tĩnh Gia
Mã số thuế:

2802184387

 Điện thoại:

0912.163.216

Địa chỉ: Thôn Sơn Hải - Xã Ninh Hải - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Son Hai Hamlet, Ninh Hai Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-08-2014

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Vận Tải Hoàng Cường
Mã số thuế:

2801960407

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Cường, thôn Văn Sơn - Xã Ninh Hải - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Hoang Van Cuong, Van Son Hamlet, Ninh Hai Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-06-2013

Công Ty TNHH Điện Cơ Tĩnh Gia
Mã số thuế:

2801856163

Địa chỉ: Nhà ông Lê Minh Liên, Thôn Sơn Hải - Xã Ninh Hải - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Minh Lien, Son Hai Hamlet, Ninh Hai Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-05-2012

Tổ hợp tác Công Toan
Mã số thuế:

2801691955

Địa chỉ: Thôn Sơn Hải, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia - Xã Ninh Hải - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Son Hai Hamlet, Ninh Hai Commune, Huyen Tinh Gia, Ninh Hai Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-06-2011

UBND Xã Ninh Hải
Mã số thuế:

2801352536

 Điện thoại:

(0237) 3610978

Địa chỉ: Ninh Hải - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Ninh Hai, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-04-2009

Công Ty TNHH Thương Mại - Vận Tải Giang Linh
Mã số thuế:

2801143564

 Điện thoại:

(0237) 3488688

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Hùng Sơn, thôn Văn Sơn - Xã Ninh Hải - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Hung Son, Van Son Hamlet, Ninh Hai Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-04-2008

Trạm Thu Mua Tĩnh Gia
Mã số thuế:

2800118237-002

 Điện thoại:

(0215) 7852307

Địa chỉ: Xã Ninh Hải - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Ninh Hai Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-01-1999