Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hùng Sơn- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM VĂN ANH
Mã số thuế:

2802422673

 Điện thoại:

0973.280.123

Địa chỉ: Nhà bà Đậu Thị Bình, thôn Cầu Đông, Xã Hùng Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Address: Nha Ba Dau Thi Binh, Cau Dong Hamlet, Hung Son Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hùng Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/10/2016

Công Ty TNHH Xây Dựng Long Vinh
Mã số thuế:

2801843220

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Như Long, thôn Cầu Đông - Xã Hùng Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Nhu Long, Cau Dong Hamlet, Hung Son Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Hùng Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-04-2012

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Dht
Mã số thuế:

2801685775

Địa chỉ: Nhà ông Đậu Văn Dênh, thôn Thượng - Xã Hùng Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Dau Van Denh, Thuong Hamlet, Hung Son Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Xã Hùng Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-05-2011

Công Ty TNHH Phan Thôn
Mã số thuế:

2801384471

 Điện thoại:

(0237) 3976486

Địa chỉ: Tại nhà ông Phan Văn Thôn ,Thôn Cầu Đông - Xã Hùng Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Tai Nha Ong Phan Van Thon, Cau Dong Hamlet, Hung Son Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Hùng Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-05-2009

UBND Xã Hùng Sơn
Mã số thuế:

2801352046

 Điện thoại:

(0237) 2860489

Địa chỉ: Hùng Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Hung Son, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Hùng Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-04-2009