Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Thượng- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Lc Nghi Sơn
Mã số thuế:

2802598317

Địa chỉ: Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Bac Hai Hamlet, Hai Thuong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-12-2018

Công Ty TNHH Tuấn Linh Nghi Sơn
Mã số thuế:

2802549750

Địa chỉ: Thôn Liên Hải, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lien Hai Hamlet, Hai Thuong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-07-2018

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HB
Mã số thuế:

2802533165

Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn- Thôn Nam Hải, Xã Hải Thượng , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Khu Kinh Te Nghi Son, Nam Hai Hamlet, Hai Thuong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/04/2018

Công Ty Cổ Phần Nam Thanh Stone
Mã số thuế:

2802532228

Địa chỉ: Lô công nghiệp 4, khu công nghiệp luyện kim Nghi Sơn, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot Cong Nghiep 4, Luyen Kim Nghi Son Industrial Zone, Hai Thuong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-03-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGHI SƠN
Mã số thuế:

2802530936

 Điện thoại:

0987.468.124

Địa chỉ: Thôn Cao Nam, Xã Hải Thượng , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Cao Nam Hamlet, Hai Thuong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/03/2018

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ VẬN TẢI BẢO LÂM
Mã số thuế:

2802514596

Địa chỉ: Đường 513, thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Street 513, Bac Hai Hamlet, Hai Thuong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20/12/2017

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG NGỌC HÀ - CHI NHÁNH THANH HÓA
Mã số thuế:

0102764420-001

 Điện thoại:

0983.880.507

Địa chỉ: Khách sạn Phương Nam II, đường 513, thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Khach San Phuong Nam Ii, Street 513, Bac Hai Hamlet, Hai Thuong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/06/2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Cung Ứng Hàng Hải Nghi Sơn
Mã số thuế:

2802470194

Địa chỉ: Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Bac Hai Hamlet, Hai Thuong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Direct supporting services for waterway transport)

Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-06-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp