Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Thanh- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tùng Dương 68
Mã số thuế:

2802801223

Địa chỉ: Thôn Xuân Tiến, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Xuan Tien Hamlet, Hai Thanh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-10-2019

Doanh Nghiệp Tn Tuấn Anh
Mã số thuế:

2802798323

Địa chỉ: Thôn Thanh Đông, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thanh Dong Hamlet, Hai Thanh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-09-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quân Khu
Mã số thuế:

2802620001

Địa chỉ: Thôn Thanh Xuyên, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thanh Xuyen Hamlet, Hai Thanh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-01-2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG HUỆ
Mã số thuế:

2802598966

Địa chỉ: Thôn Quang Minh, Xã Hải Thanh , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Quang Minh Hamlet, Hai Thanh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/12/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Trung Anh
Mã số thuế:

2802599656

Địa chỉ: Thôn Thanh Đông, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thanh Dong Hamlet, Hai Thanh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-12-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Linh Phát
Mã số thuế:

2802599649

Địa chỉ: Thôn Thanh Xuyên, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thanh Xuyen Hamlet, Hai Thanh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-12-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Huy Hoàng
Mã số thuế:

2802599617

Địa chỉ: Thôn Thượng Hải, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thuong Hai Hamlet, Hai Thanh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-12-2018

1 2 3 4 5 Tiếp