Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG TÂM

Ngày thành lập: 03/05/2018

Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Hải Nhân , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Dong Tam Hamlet, Hai Nhan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Mã số thuế 2802538036
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Tĩnh Gia
Người đại diện Nguyễn Quốc Nghị
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Đồng Tâm, Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Delegate address Dong Tam Hamlet, Hai Nhan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Đồng Tâm

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính