Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Nhân- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TV & XD TRƯỜNG GIANG
Mã số thuế:

2802557945

Địa chỉ: Thượng Nam, Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thuong Nam, Hai Nhan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16/08/2018

CÔNG TY TNHH SAI GON HI- TECH
Mã số thuế:

2802466688

 Điện thoại:

0976.720.929

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Dũng, thôn Đồng Tâm, Xã Hải Nhân , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Van Dung, Dong Tam Hamlet, Hai Nhan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/06/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN N-T-N
Mã số thuế:

2802458493

 Điện thoại:

0985.765.965

Địa chỉ: Đội 20, thôn Đồng Tâm, Xã Hải Nhân , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Hamlet 20, Dong Tam Hamlet, Hai Nhan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/05/2017

CÔNG TY TNHH DV & TM TRÂM MINH
Mã số thuế:

2802427706

Địa chỉ: Thôn Khánh Vân, Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Address: Khanh Van Hamlet, Hai Nhan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/12/2016

Công Ty TNHH Sài Gòn Hoàng Yến
Mã số thuế:

2802402500

Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn - Xã Hải Nhân - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Xuan Son Hamlet, Hai Nhan Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-05-2016