Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Lĩnh- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Công ty TNHH Vĩnh Phát
Mã số thuế:

2800787982

Địa chỉ: Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Hai Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-02-2004

Nhà máy sản xuất cửa nhựa - Chi nhánh công ty TNHH xây dựng và thương mại Phong Cách Mới
Mã số thuế:

2801261409-003

 Điện thoại:

0912.133.343

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Minh, thôn 11 - Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Tran Van Minh, Hamlet 11, Hai Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-04-2010

Công ty TNHH sản xuất - thương mại kim khí Hải Phòng
Mã số thuế:

2801540730

 Điện thoại:

0945.801.966

Địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Nga, Thôn 11 - Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Ba Nguyen Thi Nga, Hamlet 11, Hai Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) (Producing products from prefabricated metal (except for machines and equipment) )

Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30-03-2010

Nhà máy cửa nhựa - Chi nhánh công ty TNHH xây dựng và thương mại Phong Cách Mới
Mã số thuế:

2801261409-002

 Điện thoại:

0912.133.343

Địa chỉ: Thôn 11 - Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Hamlet 11, Hai Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-02-2010

Công Ty TNHH Lĩnh Nam
Mã số thuế:

2801037439

 Điện thoại:

(0237) 3602062

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Nam, Thôn 3 - Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Hoang Van Nam, Hamlet 3, Hai Linh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-03-2007