Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Hà- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH CHUNG PHÁT NGHI SƠN
Mã số thuế:

2802536825

Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ha Bac Hamlet, Hai Ha Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23/04/2018

Công Ty TNHH Thanh Hóa 855
Mã số thuế:

2802482087

Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ha Bac Hamlet, Hai Ha Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-09-2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG TỔNG HỢP QUỐC TẾ NGHI SƠN
Mã số thuế:

2802454629

 Điện thoại:

(0215) 7361393

Địa chỉ: Thôn Hà Tân, Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Address: Ha Tan Hamlet, Hai Ha Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Direct supporting services for waterway transport)

Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/04/2017

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DV THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT
Mã số thuế:

2802408830

 Điện thoại:

0963.954.768

Địa chỉ: Thôn Hà Tân, Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Address: Ha Tan Hamlet, Hai Ha Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/06/2016