Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MTV SC EOIN MANI SHOPPING
Mã số thuế:

2802527997

 Điện thoại:

0968.164.795

Địa chỉ: Tầng 2 - Khách sạn Hải An, Đường Quang Trung, Tiểu Khu 6, Thị trấn Tĩnh Gia , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: 2nd Floor - Khach San Hai An, Quang Trung Street, Tieu Khu 6, Tinh Gia Town, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/02/2018

CÔNG TY TNHH DV & TM QUANG VINH
Mã số thuế:

2802528260

Địa chỉ: Khu B Quyền Qúy, Tiểu Khu 2, Thị trấn Tĩnh Gia , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Khu B Quyen Quy, Tieu Khu 2, Tinh Gia Town, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Thị trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/02/2018

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ais
Mã số thuế:

2802527838

Địa chỉ: KCN số 2, Khu kinh tế Nghi Sơn, Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: So 2 Industrial Zone, Khu Kinh Te Nghi Son, Hai Yen Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-02-2018

Công Ty TNHH Tân Phong 86
Mã số thuế:

2802523738

Địa chỉ: Thôn Ninh Sơn, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ninh Son Hamlet, Truong Lam Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-01-2018