Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thiên Phúc Tg
Mã số thuế:

2802834123

Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Xuan Hoa Hamlet, Tinh Gia Town, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Thị trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH Thủy Tình
Mã số thuế:

2802833867

Địa chỉ: Đường Lê Đình Châu, Tiểu khu 2, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Le Dinh Chau Street, Tieu Khu 2, Tinh Gia Town, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Thị trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Sx&tmdv Bảo Anh
Mã số thuế:

2802832969

Địa chỉ: Thôn Đông Thắng, Xã Hải Châu, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Dong Thang Hamlet, Hai Chau Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Hải Châu, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vân Phát Ha
Mã số thuế:

2802830746

Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Xuan Hoa Hamlet, Tinh Gia Town, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Thị trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-02-2020

Công Ty TNHH Open Farm
Mã số thuế:

2802830489

Địa chỉ: Thôn Thắng Hải, Xã Tĩnh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thang Hai Hamlet, Tinh Hai Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tĩnh Hải, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp