Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Adcom E&c
Mã số thuế:

2802616326

Địa chỉ: Đường 513 Thôn Liên Trung, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Street 513, Lien Trung Hamlet, Hai Thuong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31-01-2019

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC ANH
Mã số thuế:

2802619542

 Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông Tiến, Xã Bình Minh , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Dong Tien Hamlet, Binh Minh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Bình Minh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22/01/2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quân Khu
Mã số thuế:

2802620001

Địa chỉ: Thôn Thanh Xuyên, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thanh Xuyen Hamlet, Hai Thanh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-01-2019

CÔNG TY TNHH KIỆT HUẾ
Mã số thuế:

2802618316

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tân Trường , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Tan Truong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐẠI DƯƠNG
Mã số thuế:

2802615442

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Nam Son Hamlet, Nghi Son Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐỊNH DUNG
Mã số thuế:

2802608702

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Trung Son Hamlet, Nghi Son Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp