Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thường Xuân- Thanh Hóa

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THƯỜNG XUÂN
Mã số thuế:

2802612508

Địa chỉ: Số 75 Lê Lợi Thị Trấn, Thị trấn Thường Xuân , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: No 75 Le Loi Thi Tran, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT THƯỜNG XUÂN
Mã số thuế:

2802612554

Địa chỉ: Số 175 Lê Lợi Khu 4, Thị trấn Thường Xuân , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: No 175 Le Loi Khu 4, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT THƯỜNG XUÂN
Mã số thuế:

2802612522

Địa chỉ: Số 175 Lê Lợi Khu 4, Thị trấn Thường Xuân , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: No 175 Le Loi Khu 4, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ-CCT THƯỜNG XUÂN
Mã số thuế:

2802612561

Địa chỉ: Số 175 Lê Lợi khu 4, Thị trấn Thường Xuân , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: No 175 Le Loi Khu 4, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH VIBABO
Mã số thuế:

2802576225

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Thành Lợi, Xã Tân Thành , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Thanh Loi Hamlet, Tan Thanh Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV THANH CAO
Mã số thuế:

2802567051

Địa chỉ: Thôn Công Thương, Xã Vạn Xuân , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: Cong Thuong Hamlet, Van Xuan Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Vạn Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH SƠN TX
Mã số thuế:

2802544512

Địa chỉ: Thôn 1 Tiến Long, Xã Xuân Dương , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: 1 Tien Long Hamlet, Xuan Duong Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Xuân Dương, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06/06/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thịnh Phát Ht
Mã số thuế:

2802544223

Địa chỉ: Đội 1, thôn Xuân Thắng, Xã Ngọc Phụng, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 1, Xuan Thang Hamlet, Ngoc Phung Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Ngọc Phụng, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-06-2018

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI HỒ CỬA ĐẠT
Mã số thuế:

2802529419

 Điện thoại:

0972.669.789

Địa chỉ: Thôn Tiến Sơn 2, Xã Xuân Cẩm , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: Tien Son 2 Hamlet, Xuan Cam Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/03/2018

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT
Mã số thuế:

2802529401

 Điện thoại:

0983.616.826

Địa chỉ: Số nhà 79, thôn 3 Thống Nhất, Xã Xuân Dương , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: No 79, 3 Thong Nhat Hamlet, Xuan Duong Commune, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Xuân Dương, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/03/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THỊNH HƯNG
Mã số thuế:

2802528542

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thường Xuân , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Address: Khu 5, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/02/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp