Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Vinh- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Quang Dũng Qt
Mã số thuế:

2802186803

 Điện thoại:

0936.418.307

Địa chỉ: Thôn Cốc Thôn - Xã Xuân Vinh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Coc Thon Hamlet, Xuan Vinh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-08-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Dũng Tq
Mã số thuế:

2802156534

 Điện thoại:

0936.418.307

Địa chỉ: Thôn Cốc Thôn - Xã Xuân Vinh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Coc Thon Hamlet, Xuan Vinh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-05-2014

Công Ty TNHH Sản Xuất & Xây Dựng Vạn Thành
Mã số thuế:

2801470152

 Điện thoại:

(0237) 3886688

Địa chỉ: Nhà bà Đỗ Thị Dỹ, thôn Phú Hậu 1 - Xã Xuân Vinh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Do Thi Dy, Phu Hau 1 Hamlet, Xuan Vinh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-12-2009

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Thành Đạt
Mã số thuế:

2801356731

 Điện thoại:

(0237) 8823020

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Đông,thôn Thọ Cần,xã Xuân Vinh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Van Dong, Tho Can Hamlet, Xuan Vinh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-04-2009

Công ty TNHH Mặt Trời Việt
Mã số thuế:

2801001087

Địa chỉ: Cốc Thôn - Xã Xuân Vinh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Coc Thon, Xuan Vinh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-09-2006