Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Thành- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Trịnh Toàn Thảo Dược Thiên Nhiên
Mã số thuế:

2802521000

Địa chỉ: Thôn Vực Trung, Xã Xuân Thành, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Vuc Trung Hamlet, Xuan Thanh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Xuân Thành, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-01-2018

CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG XUÂN THÀNH-HẠNH PHÚC
Mã số thuế:

2802488000

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Xuân Thành , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Xuan Thanh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Xuân Thành, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20/10/2017