Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Quang- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

CHI NHÁNH THANH HÓA - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BHD VIỆT NAM
Mã số thuế:

0107781349-001

 Điện thoại:

0972.172.279

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Xuân Quang , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Hamlet 10, Xuan Quang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Xuân Quang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/05/2017

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xây Dựng Hoàng Anh Vina
Mã số thuế:

2801667007

 Điện thoại:

(0237) 8943133

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Hào, xóm 10 - Xã Xuân Quang - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Quang Hao, Hamlet 10, Xuan Quang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Xuân Quang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-03-2011

Công Ty TNHH Anh Thôi
Mã số thuế:

2801050341

 Điện thoại:

0982.532.153

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Phúc, thôn 7 - Xã Xuân Quang - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Van Phuc, Hamlet 7, Xuan Quang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Cultivation service activities)

Xã Xuân Quang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-06-2007