Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Lập- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Tm Dv & Xd Hòa Thuận
Mã số thuế:

2802477520

Địa chỉ: Thôn Vũ Thượng 1, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Vu Thuong 1 Hamlet, Xuan Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-08-2017

Công Ty TNHH Vang Vũ
Mã số thuế:

2802452131

Địa chỉ: Thôn Trung Lập 1, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Trung Lap 1 Hamlet, Xuan Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-04-2017

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Điện Xuân Lập
Mã số thuế:

2802365143

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Viết Đức, thôn Trung Lập - Xã Xuân Lập - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Viet Duc, Trung Lap Hamlet, Xuan Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-01-2016

Công Ty TNHH Vàng Bạc Lê Công
Mã số thuế:

2801979158

Địa chỉ: Thôn Trung Lập - Xã Xuân Lập - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Trung Lap Hamlet, Xuan Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31-10-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Mạnh Điệp
Mã số thuế:

2801598307

 Điện thoại:

(0237) 3542596

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Xuân Lập - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Hamlet 1, Xuan Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-10-2010

CôNG TY TNHH SảN XUấT VIệT THANH
Mã số thuế:

2801588323

 Điện thoại:

0943.834.588

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Ngọc Quân, thôn Vũ Phượng - Xã Xuân Lập - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Ngoc Quan, Vu Phuong Hamlet, Xuan Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16-08-2010

Doanh nghiệp tư nhân Minh Tú
Mã số thuế:

2801416451

 Điện thoại:

(0237) 3542595

Địa chỉ: Nhà bà Mai Thị Tú, thôn Trung Lập, xã Xuân Lập - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Mai Thi Tu, Trung Lap Hamlet, Xuan Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30-07-2009

Chi Nhánh Số 1 - Công Ty TNHH Quang Lan
Mã số thuế:

2800806709-001

 Điện thoại:

(0237) 3820412

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Huy, Đội 3, thôn Vũ Hạ - Xã Xuân Lập - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Hoang Van Huy, Hamlet 3, Vu Ha Hamlet, Xuan Lap Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-05-2006