Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Khánh- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại - Dịch Vụ Hùng Dũng
Mã số thuế:

2802300530

 Điện thoại:

0977.940.959

Địa chỉ: Nhà ông Lê văn Hùng, thôn 3 - Xã Xuân Khánh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Van Hung, Hamlet 3, Xuan Khanh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Xuân Khánh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-08-2015