Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Hòa- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM NGỌC THANH HÓA
Mã số thuế:

2802416768

 Điện thoại:

0917.326.636

Địa chỉ: Thôn Trung Thành 1, Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá
Address: Trung Thanh 1 Hamlet, Xuan Hoa Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17/08/2016

Công Ty TNHH Xây Dựng 68 Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802271985

 Điện thoại:

0976.133.789

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Ngọc Lợi, Tĩnh thôn 2 - Xã Xuân Hòa - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Ngoc Loi, Tinh, Hamlet 2, Xuan Hoa Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-02-2015

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Môi Trường Vương Triều Vina
Mã số thuế:

2802189346

 Điện thoại:

0977.860.576

Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Thúy, thôn Kim ốc - Xã Xuân Hòa - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Le Thi Thuy, Kim Oc Hamlet, Xuan Hoa Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20-08-2014

Công ty cổ phần Hoàng Minh Tâm
Mã số thuế:

2801395579

 Điện thoại:

(0237) 8933761

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Ngọc Thắng, thôn Tỉnh 2, xã Xuân Hoà - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Ngoc Thang, Thon, Tinh 2, Xuan Hoa Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-06-2009

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi Lam Sơn
Mã số thuế:

2800837016

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Chí Tuấn, thôn Tỉnh Thôn 1 - Xã Xuân Hòa - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Chi Tuan, Thon, Tinh, Hamlet 1, Xuan Hoa Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-04-2005