Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Châu- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG SƠN LOAN
Mã số thuế:

2802543572

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Châu, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Xuan Chau Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Xuân Châu, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31/05/2018

Công ty TNHH Huỳnh Tình
Mã số thuế:

2800316415

 Điện thoại:

(0237) 3540524

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Huỳnh, Xóm 1 - Xã Xuân Châu - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Van Huynh, Hamlet 1, Xuan Chau Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Xuân Châu, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-01-2009