Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thọ Trường- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DUY NGÀ
Mã số thuế:

2802612628

Địa chỉ: Thôn Long Linh Nội, Xã Thọ Trường , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Long Linh Noi Hamlet, Tho Truong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Thọ Trường, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/01/2019

Công Ty TNHH Trọng Linh
Mã số thuế:

2800838059

Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Mậu Trọng, thôn 4 - Xã Thọ Trường - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Trinh Mau Trong, Hamlet 4, Tho Truong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Thọ Trường, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-05-2005