Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thọ Thắng- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẮC LÊ HOÀN
Mã số thuế:

2802550114

Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Xã Thọ Thắng , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Phu Vinh Hamlet, Tho Thang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thọ Thắng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04/07/2018