Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thọ Nguyên- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Mtv Trúc Anh Quân
Mã số thuế:

2802476238

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Chiến, thôn 5, Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Van Chien, Hamlet 5, Tho Nguyen Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-08-2017

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Thọ Xuân
Mã số thuế:

2802448992

Địa chỉ: Thôn Vân Lộ, Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Van Lo Hamlet, Tho Nguyen Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16-03-2017

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Swimax - Chi Nhánh Nhà Máy May Xuất Khẩu Thọ Xuân
Mã số thuế:

0106906394-001

 Điện thoại:

0911.835.670

Địa chỉ: Làng Liên Phố - Xã Thọ Nguyên - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Lien Pho Village, Tho Nguyen Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-12-2015

Công ty TNHH xây dựng Mạnh Thoả
Mã số thuế:

2801557526

 Điện thoại:

(0237) 8931753

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thoả, thôn 5 - Xã Thọ Nguyên - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Van Thoa, Hamlet 5, Tho Nguyen Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-05-2010

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Sinh
Mã số thuế:

2800177828

 Điện thoại:

(0237) 3833124

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Lan, Đội 5 - Xã Thọ Nguyên - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Nguyen Thi Lan, Hamlet 5, Tho Nguyen Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30-12-2005