Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thọ Minh- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Tuấn Ngà
Mã số thuế:

2802578624

Địa chỉ: Thôn 3 Yên Lược, Xã Thọ Minh, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 3 Yen Luoc Hamlet, Tho Minh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Thọ Minh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-11-2018

CÔNG TY TNHH LINH HẠNH PHÁT
Mã số thuế:

2802520310

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thọ Minh , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Hamlet 8, Tho Minh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thọ Minh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/01/2018