Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thọ Diên- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Minh Phúc
Mã số thuế:

2802300033

 Điện thoại:

(024) 6646550

Địa chỉ: Thôn 13 - Xã Thọ Diên - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Hamlet 13, Tho Dien Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thọ Diên, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31-07-2015