Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Giang- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Xd & Đt Phú Gia
Mã số thuế:

2802522195

Địa chỉ: Thôn Phú Gia, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Phu Gia Hamlet, Nam Giang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-01-2018

CÔNG TY TNHH CHI PHÁT
Mã số thuế:

2802520399

Địa chỉ: Thôn Phố Neo, Xã Nam Giang , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Thon, Neo Street, Nam Giang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/01/2018

CHI NHÁNH SỐ 2 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI THỌ XUÂN THANH HÓA
Mã số thuế:

3700381324-391

Địa chỉ: Đường tỉnh 506, Xã Nam Giang , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Duong, Tinh 506, Nam Giang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/01/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠT SƠN
Mã số thuế:

2802404988

 Điện thoại:

0904.434.525

Địa chỉ: Thôn Phong Lạc 3, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá
Address: Phong Lac 3 Hamlet, Nam Giang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20/05/2016

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Chế Biến Lâm Sản Hưng Vũ
Mã số thuế:

2802156686

 Điện thoại:

(0237) 3884159

Địa chỉ: Thôn Phong Lạc 1 - Xã Nam Giang - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Phong Lac 1 Hamlet, Nam Giang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-06-2014

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại B6
Mã số thuế:

2801877318

 Điện thoại:

(0237) 3883179

Địa chỉ: Nhà ông Lê Kỳ Anh, phố Neo - Xã Nam Giang - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Ky Anh, Neo Street, Nam Giang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-07-2012

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Hùng Vân
Mã số thuế:

2801591069

 Điện thoại:

(0237) 3605323

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Bích Vân, Thôn Phong Lạc 1 - Xã Nam Giang - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Nguyen Thi Bich Van, Phong Lac 1 Hamlet, Nam Giang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-09-2010

CôNG TY TNHH SảN XUấT VậN TảI Và THươNG MạI MI LINH
Mã số thuế:

2801586809

 Điện thoại:

0934.372.640

Địa chỉ: Nhà ông Lê Bá Diện, Cầu trắng, thôn Phong Lạc 1 - Xã Nam Giang - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Ba Dien, Cau Trang, Phong Lac 1 Hamlet, Nam Giang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Producing woodwork used for construction)

Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-08-2010

Công ty TNHH một thành viên xây dựng Mạnh Quân
Mã số thuế:

2801406005

 Điện thoại:

(0237) 3884467

Địa chỉ: Nhà ông Lê Kỳ Mạnh, Thôn Phúc Hạ, Xã Nam Giang - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Ky Manh, Phuc Ha Hamlet, Nam Giang Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-06-2009