Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân

Ngày thành lập: 14-01-2015

Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Thọ Xuân - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Khu 2, Tho Xuan Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (Installing water supply and drainage systems)

Mã số thuế 2802263430
Điện thoại/ Fax:(0237) 3833213-09382
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Thọ Xuân
Người đại diện
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Xuất nhập khẩu
Cách tính thuế Khấu trừ

Ngành Đ.ký kinh doanh của ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính