Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Trường Trung Học Cơ sở Xuân Khánh

Ngày thành lập: 24-09-2003

Địa chỉ: Xuân Khánh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Xuan Khanh, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Mã số thuế 2800764086
Điện thoại/ Fax:(0237) 833862
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Thọ Xuân
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Trường Trung Học Cơ sở Xuân Khánh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính