Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Thọ Xuân- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

CHI NHÁNH SỐ 2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH THƯƠNG TÍN
Mã số thuế:

2802460929-002

Địa chỉ: SN 404, đường Lê Lợi, khu 9, Thị trấn Thọ Xuân , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: No 404, Le Loi Street, Khu 9, Tho Xuan Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19/10/2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM THÀNH PHÁT
Mã số thuế:

2802461792

 Điện thoại:

0974.869.789

Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Thọ Xuân , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Khu 9, Tho Xuan Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/06/2017

Công Ty TNHH Tâm Hưng Dental
Mã số thuế:

2802455051

Địa chỉ: Số nhà 272, đường Lê Lợi, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 272, Le Loi Street, Tho Xuan Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-04-2017

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Hỗ Trợ Tài Chính Ngọc Vũ
Mã số thuế:

2802453199

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Khu 7, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Le Loi Street, Khu 7, Tho Xuan Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-04-2017

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU SOS
Mã số thuế:

2802425184

 Điện thoại:

0914.497.888

Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá
Address: Khu 9, Tho Xuan Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04/11/2016

1 2 3 4 5 Tiếp