Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Sao Vàng- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HÙNG LAN
Mã số thuế:

2802466712

 Điện thoại:

0789.022.889

Địa chỉ: khu 6, Thị trấn Sao Vàng , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Khu 6, Sao Vang Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/06/2017

CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC TĐ
Mã số thuế:

2802459521

 Điện thoại:

0976.140.567

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sao Vàng , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Khu 2, Sao Vang Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19/05/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Mã số thuế:

0100107638-031

 Điện thoại:

(0237) 3830036

Địa chỉ: Sân bay Thọ Xuân, Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá
Address: San Bay Tho Xuan, Sao Vang Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/04/2016

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Việt
Mã số thuế:

2802319348

 Điện thoại:

(0237) 4651479

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Sao Vàng - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Khu 4, Sao Vang Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không (Direct supporting services for air transport)

Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-12-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Dịch Vụ Vinh Thiện
Mã số thuế:

2802273647

 Điện thoại:

0975.129.049

Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Sao Vàng - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Khu 2, Sao Vang Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không (Direct supporting services for air transport)

Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-03-2015