Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Lam Sơn- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÓA
Mã số thuế:

2802396335-001

 Điện thoại:

0902.104.648

Địa chỉ: Thửa số 75 TBĐ 39, khu 6, Thị trấn Lam Sơn , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Thua So 75 TBD 39, Khu 6, Lam Son Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/09/2017

Công Ty TNHH Thương Mại & Xnk Lam Sơn
Mã số thuế:

2802449548

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Khu 6, Lam Son Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20-03-2017

1 2 3 4 5 Tiếp